نرم افزارهای ویژه دهیاری ها

نرم افزارانبارداری و کنترل اموال دهیاری ها

نرم افزار اموال و انبارداری :
نرم افزار اموال و انبارداری شهرداریها  و دهیاری ها برای نگهداری اموال موجود در واحدهای شهرداری و تهیه لیست اموال جهت نصب در هر واحد استفاده میشود . همچنین کلیه اموال واحدهای شهرداری که پلاک ندارند را پلاک کرده و در سیستم نگهداری نمائید .

در قسمت انبارداری شما میتوانید ورود و خروج کالا به شهرداری را کنترل کرده و موجودی انبار را نگهداری نمائید . صدور قبض انبار و حواله انبار و درخواست خرید و صورتجلسه تحویل کالا در این قسمت مکانیزه شده و موجودی به صورت اتوماتیک در اختیار شما قرار میگیرد

در نرم افزار انبارداری موارد زیر را خواهید داشت :

 • گزارش کنترلی از جدول وضعیت اموال و کارکرد جمعداری در زمانهای دلخواه و گزارش کلی فعالیت انجام شده یکی از اموال
 • معرفی و تفکیک انبارهای مختلف شهرداری و امکان قرار دادن چند انبار در برنامه با توجه به انبارهای موجود شهرداری
 • ثبت ورود کالا به انبار (قبض انبار) به همراه ثبت مشخصات فروشندگان و تحویل گیرندگان کالا ها
 • ثبت مجوز خروج بر اساس مجوز خروجهای صادر شده توسط شهردار و مدیر مالی
 • ثبت خروج کالا از انبار (حواله انبار) به همراه ثبت مشخصات فروشندگان و تحویل گیرندگان کالا ها بر اساس مجوز خروج
 • عدم امکان ثبت حواله انبار بدون مجوز خروج و بررسی مجوز خروجهای ثبت شده و استفاده نشده در زمانهای دلخواه
 • گزارش موجودی تعدادی و مبلغی کالاها در یک انبار و یا یک کالا در چند انبار تعریف شده بر اساس پلاک اموال و یا تاریخ ثبت
 • کاردکس کالاهای انبار بر اساس تاریخ به ریز ورود و یا خروج کالاها و تعیین ارزش مالی در همان تاریخ
 • گزارش گیری مجزا از قبض انبار ها و حواله انبار های ثبت شده بر اساس تاریخ ثبت جهت تعیین میزان ارزش انبار
 • ثبت انبارگردانی و چاپ برگه های شمارش برای سه بار شمارش کالاهای انبار و ثبت سه بار شمارش به تفکیک
 • چاپ فرم خام برگه های شمارش برای صورت برداری دستی از اموال موجود در انبار جهت ورود اطلاعات به سیستم
 • اعلام گزارش مغایرت از مقایسه شمارشهای انجام شده و اطلاعات ثبت شده تا انتهای سال براساس حواله انبارها و قبض انبار
 • ثبت دائم موجودی انبار در انتهای هر سال جهت انتقال موجودی به سال بعد و ادامه فعالیت انبار
 • تعیین ارزش ریالی از کلیه گزارشات بر اساس نوع گزارش درخواستی و حتی ارزش موجودی واحد های شهرداری

گزارشات سیستم انبارداری :

 • گزارش موجودی کالاهای انبار گزارش کاردکس کالاهای انبار
 • گزارش خریدهای از یک فروشگاه گزارش درخواست کالاهای یکی از کارکنان
 • گزارش کالاهای پر مصرف در درخواست خریدها گزارش ورود کالا به انبار گزارش خروج کالا از انبار
 • گزارش درخواست خریدهای یک نفر اعلام شمارش کالاهای انبار ثبت انبارگردانی انبار
 • چاپ برگه خام شمارش کالا چاپ برگه شمارش 3 مرحله ای کالا گزارش ارزش ریالی کالاهای موجود در انبار
 • گزارش بر اساس تحویل گیرنده گزارش بر اساس تائید کننده

نرم افزار حسابداری بودجه ای دهیاری ها

این نرم افزار تحت ویندوز و دارای بانک اطلاعاتی اسکیوال سرورمیباشد که به صورت تک کاربره و یا چند کاربره(تحت شبکه) قابل اجرا میباشد و امور مالی شهرداری را مکانیزه نموده و کلیه آیتمهای شهرداریها در آن پیش بینی شده است .


1 – معرفی حسابها :


در این قسمت حسابهای بودجه ای شهرداریها تعریف شده است . کلیه حسابهای هزینه ای بر اساس کدینگ بودجه ای شهرداریها تعریف شده اند و شامل بانکها و خدمـات اداری و شهری و برنامـه ها و پروژه ها و لیسـت بدهکاران و بستـانکاران و برخی حسابها تعبیه شده تا توسط کاربر تکمیل گردند .طول لایه های حسابها در این قسمت معرفی میگردند . همچنین رنگ نمایش حسابها قابل تغییرند . در گروه حسابها گروههای دائمی و موقت معرفی میشوند تا در عملیات پایان دوره سیستم برای سند افتتاحیه و اختتامیه استفاده کند .

2 – جستجوی حسابها :


جستجوی حسابها بسیار ساده بوده و بر اساس کد حساب ویا نام حساب قابل جستجو خواهد بود . کاربر نرم افزار کافی است قسمتی از کد حساب و یا نام حساب و یا کد بودجه ای حساب را بداند و با وارد کردن هریک به راحتی به حساب مورد نظر دسترسی خواهد اشت .
به عنوان مثال برای عوارض صدور پروانه میتوانید 102002 یا کلمه صدور یا پروانه را وارد کنید و به حساب مورد نظرتان دسترسی داشته باشید .


3 – ثبت اسناد :


در قسمت ثبت اسناد برای اسناد عادی و افتتاحیه و اختتامیه صفحات مشابهی در اختیار شما قرار دارد . ضمنا شماره سند به صورت اتوماتیک توسط نرم افزار کنترل شده و جلو میرود . بررسی تراز بودن و یا درست استفاده نکردن از حسابها توسط نرم افزار انجام میشود و امکان ثبت سند تکراری وجود ندارد . ضمنا در یک سند امکان تا 2000 ردیف برای هر سند وجود دارد و به همین تعداد هم میتوان از یک کدحساب برای ثبت اسناد استفاده نمود . جستجوی حسابها در کلیه قسمتهای نرم افزار حسابداری بر اساس جستجوی حروف و اعداد در اختیارتان قراردارد و نیازی به به خاطر سپردن کدینگ حسابها ندارد . کافی است قسمتی از عنوان حساب را وارد نمائید تا سیستم حسابهای مشابه موجود را در اختیار شما بگذارد . هیج محدودیتی در ردیفهای سند حسابداری وجود ندارد . در صورتی که سند تراز نباشد امکان ثبت وجود ندارد و به صورت یادداشت ثبت میگردد تا در زمان دلخواه سند را تکمیل نمائید .

چاپ اسناد به دو صورت هزینه ای و درآمدی مطابق فرم رایج و استاندارد شهرداریها طراحی گردیده و در اختیار شما قرار دارد . کافی است شماره سند را وارد کرده و نوع سند را به صورت هزینه ای یا درامدی انتخاب کنید تا نرم افزار برایتان چاپ کند . این چاپ بر روی کلیه چاپگرها امکان پذیر میباشد .
چاپ اسناد بر اساس فرم استاندارد چاپ سند شهرداریهای
کشور بر صـورت 2 سطحی و یا به صورت درآمدی استانداردانجام میگیرد و نمونه فرم هزینه ای آن به شکل روبرو میباشد

4 – گزارشات حسابداری :


کلیه گزارشهای اصلی مربوط به شهرداریها در قسمت گزارش دفاتر و ترازها تعبیه شده اند که با تفکیک موارد بالغ بر بیش از 30 گزارش مختلف خواهند شد . کلیه گزارشات میتوانند با موارد زیر تلفیق گردند :
فقط سال مالی جاری – همراه با سند افتتاحیه – تاریخهای مشخص – فقط حسابهای مانده دار – فقط حسابهای بدهکار – فقط حسابهای بستانکار – همراه با زیر سطح – به تفکیک شعبه – بر اساس تاریخ – بر اساس شماره سند
دفتر روزنامه : نمایش و چاپ دفتر روزنامه به صورت عادی یا خلاصه در فاصلـه زمانی دلخــواه و تعداد سند مشخص شده توسط کاربر با امکان تغییر ظاهر چاپی به دلخواه کاربر
دفتر کل و معین و تفضیلی : نمایش و چاپ دفاتر کل و معین و تفضیلی به دلخواه حسابها و تاریخهای مشخص
تراز کل و معین و تفضیلی : نمایش و چاپ دفاتر کل و معین و تفضیلی به صورت 4 و 6 و 8 ستونی و تراز انحراف از بودجه در فواصل زمانی دلخواه یا بر اساس شماره اسناد مشخص و دلخواه کاربر. تراز انحراف از بودجه نمایانگر میزان بودجه معرفی شده و میزان کارکرد حساب مشخص شده و فاصله آن از بودجه تعیین شده میباشد . کلیه گزارشات به نرم افزار Excell جهت بهره برداری در محیط آن و همچنینی تغییرات ظاهری در چاپ هر یک به دلخواه قابل ارسال میباشد . ترازها درسطوحکل یا معین یا تفضیلی ودر صورت نیاز تلفیق هر سه سطح با یکدیگر با انتخاب زیر سطح در گزارش قابل گزارشگیری میباشد . تلفیق گزارش دفاتر و ترازها همراه یا بدون سند افتتاحیه و در صورت نیاز یکساله و یا چند ساله تا 13 سال متوالی به صورت یکجا امکان پذیر است

6 – عملیات پایان دوره :


درعملیات پایان دوره شما میتوانید حسابها را قطعی نموده و سندهای سال را ببندید . همچنین در صورتی که برای کلیه حسابها گروه حساب تعریف کرده باشید سند افتتاحیه و اختتامیه برای انتهای سال توسط سیستم آماده شده و در اختیار شما قرار خواهد گرفت .
ضمنا شما گزارش بر اساس شرح ردیف را در نرم افزار دارید و امکان کنترل سند های مربوط به یک نفر یا یک شرکت از این طریق نیز وجود دارد . کلیه گزارشات دارای 8 نمونه نمودار میباشند و امکان تهیه نموداربه صورت یک گروه حساب و یا تلفیق و مقایسه آنها با هم در اختیارشما قرار دارد .


7 – بیلان عملکرد و ترازنامه شهرداریها :


این قسمت نرم افزار برای تهیه گزارشهای های مالی جهت اعلام گزارش عملکرد و یا بیلان شهرداریها مورد استفاده قرار میگیرد .
این نرم افزار شامل قسمتهای زیر میباشد :

تراز 10 ستونی – بیلان هزینه و درآمد حسابهای کل – تراز 8 ستونی کل و معین و تفضیلی – نمودار درآمد و هزینه کل و نمدار تلفیقی هزینه و درآمد – بیلان عملکرد هزینه – بیلان عملکرد درآمد – خلاصه تعادل درآمد و هزینه – بیلان مقایسه ای امسال و سال گذشته برای درآمد و هزینه - تفریق بودجه هزینه و درآمد برای بودجه

همچنین در این سیستم چکها را بر روی چک اصلی چاپ میکنید و از آنها گزارش میگیرید

نرم افزارحقوق دستمزد دهیاری ها

این نرم افزار تحت ویندوز و دارای بانک اطلاعاتی اسکیوال سرورمیباشد که به صورت تک کاربره و یا چند کاربره(تحت شبکه) قابل اجرا میباشد و واحد حقوق دستمزد و اداری و کارگزینی شما را مکانیزه نموده و کلیه آیتمهای شهرداریها در آن پیش بینی شده است .


1 – اطلاعات پرسنلی :


برای کار با این نرم افزار کافی است که یکبار اطلاعات پرسنلی کارکنان را وارد نمائید . کلیه انواع استخدامی شهرداریها برای  شما پیش بینی شده اند که عبارتند از :
 کـارگر رسمی - قراردادی - روزمزد - پیمانکـاری– کارمند رسمی - موقت - ثابت شهرداریها– شهـردار– پرسنل وظیفه
اطلاعات پرسنلی یکبار وارد سیستم میشوند و تا زمانیکه از این نرم افزار استفاده مینمائید قابل بهره برداری خواهند بود . نوع استخدامی هر یک از کارکنان را در این قسمت مشخص میکنید و در سایر قسمتهای نرم افزار قابل استفاده میباشند . همچنین کد پرسنلی که به کارکنان اختصاص میدهید منحصربه فرد بوده و شناسه آنها در تمام قسمتهای نرم افزار میباشند . پست سازمانی و کدملی در این قسمت در لیست و دیسکت بیمه مورد استفاده قرار میگیرند .


2 – اطلاعات حقـوقی :


اطلاعات حقوقی کارکنان همان اطلاعات حکم حقوقی آنها میباشد . کلیه عناوین حکم شهرداریها در این قسمت دراختیار شما قرار دارد . همچنین 12 عنوان پیش پینی شده اند شما تعریف نمائید . عناوین حقوقی پیش بینی شده عبارتنداز :
حقوق پایه– حق سنوات– فوق العـاده شغل– تفاوت حداقل-حق اولاد-حق عائله منـدی - حق مسکـن-خواربار-حق شیـر - شرایط محیط کار-مبلغ پایه- حق جذب-محرومیت از تسهیلات زندگی -فوق العاده مناطق محروم- ارزشیابی-بدی آب و هـوا-
سختی شرایط محیط کار-مبلغ پایه-حق جذب-محرومیت از تسهیلات زندگی-فوق العاده مناطق محروم-ارزشیابی-بدی آب و هـوا-نوبت کاری-جذب مناطق محروم-بیمه درمانی-بیمه تکمیلی-بیمه عمر-حق تلاش-ترمیم حقوق-حق بیتـوته-فوق العاده مخصـوص-فوق العاده محل خدمت-ایثـارگری-جانبازی-گردان عاشورا-پس انداز 3 %-بن کارگری-مهد کودک-تعدیل-ایاب ذهاب-سوادآموزی – کمک هزینه لباس – کمک هزینه مسکن – کمک هزینه سفر – خدمات رفاهی – کارائی – کمک هزینه غذا – کمک هزینه ورزش – کمک هزینه ازدواج – فوق العاده وصول
همچنین در این قسمت مرکز هزینه پرداخت حقوق را مشخص مینمائید شامل اداری – شهری – عمرانی میکند . این مرکز هزینه در چاپ اسناد و خلاصه وضعیت پرداخت حقوق مورد استفاده بوده و به تفکیک مرکز هزینه در اختیار شما قرار میگیرد . شماره حساب بانکی و نوع بیمه هر یک از پرسنل برای استفاده در لیست بیمه و لیست بانک در این قسمت وارد میشوند . ضمنا تعداد عائله اصلی و تبعی نیز در این قسمت مشخص میشوند و سیستم بر اساس مبلغ سالیانه بیمه درمانی و مازاد و سهم کارفرما را محاسبه میکند .


3 – تعیین عناوین بیمه ای و مالیاتی :


در این قسمت شما عناوین مشمول را برای بیمه و مالیات مشخص میکنید . کلیه عناوین حکمی کارکنان در اختیار شما قرار دارد و شما برای سیستم مشخص میکنید که چه عناوینی برای محاسبه مشمول بیمه و مالیات توسط سیستم مورد استفاده قرار گیرند . ضمنا درصدهای مربوط به بیمه را وارد میکنید . 7-20-3 برای تامین اجتماعی و 9-13.5-0 برای بازنشتگی کشوری .


4 – جدول مالیاتی 131 :


در این قسمت ابتدای هر سال جدول مالیاتی و میزان معافیت را برای استفاده سیستم در محاسبه مالیات وارد سیستم میکنید . این جدول دارای قسمتهای حداقل و حداکثر حقوق و درصد مربوطه میباشد . پس از وارد کردن اطلاعات حقوقی و پرسنلی اکنون سیستم آماده محاسبه حقوق و تهیه گزارشات و لیستهای مربوطه میباشد .


5 – محاسبـه حقوق :


در این قسمت کارکرد ماهیانه پرسنل به عدد وارد میگردد و بر اساس فرمولهای تعیین شده توسط خودتان جهت محاسبات مختلف نظیر اضافه کاری و ماموریت و ... سیستم مبالغ مربوطه را محاسبه کرده و در اختیارتان قرار میدهد . فرمولها قابل تغییر بوده و توسط کاربر میتواند نحوه محاسبات تغییر یابد . همچنین در این قسمت امکان تعیین کسورات بر عهده کارفرما جهت جانبازان در اختیار شما قراردارد .

در قسمت محاسبه حقوق شما کارکرد هر یک از پرسنل را وارد میکنید و محاسبات مربوطه بر اساس فرمولهائی که توسط شما قبلا در بخش تنظیمات وارد شده اند انجام شده و عدد ریالی آن توسط سیستم در اختیار شما قرار میگیرد . ضمنا شما میتوانید 2 کسورات دیگر و 2 پرداخت دیگر را با عنوانی که خودتان مینویسید داشته باشید . این موارد گفته شده علاوه بر کلیه موارد موجود میباشد .
کلیه محاسبات بر اساس فرمولهای تعریف شده بوده و بیمه و مالیات و سایر موارد مربوط به کسورات و مزایا به صورت اتوماتیک حاسبه شده و اعداد مربوط به هر یک در اختیار شما قرار میگیرد . ضمنا با تغییر ماه برای پرداخت حقوق کلیه حقوقهای محاسبه شده در آن ماه در جدول تعبیه شده در قسمت پائین صفحه محاسبه حقوق برای کاربر نمایش داده میشود .
اکنون پس از پایان محاسبه حقوق شما میتوانید لیستهای مختلف را در قسمت گزارشات تهیه فرمائید .

گزارشات تعبیه شده عبارتند از :
لیست و نامه بانک برای واریز حقوق - لیست فیشهای حقوق - لیست بیمه درمانی - لیست بیمه عمر - لیست بیمه تامین اجتماعی - لیست بیمه سازمان بازنشستگی - لیست بیمه تکمیلی - لیست مالیات حقوق - گزارش 1.5 % و 5% مالیات بر قرارداد - لیست اضافه کاری - لیست پرداخت ماموریت - لیست پاداش و عیدی - لیست کلی کشور و جریمه - گزارش دریافت وام - لیست پرداخت مساعده - لیست کنترل کارکرد - صدور اسناد حقوق - صدور پیش سند حسابداری - صدور خلاصه وضعیت حقوق -

کلیه گزارشات برای هر ماهی قابل تهیه بوده و اطلاعات محاسبات برای سالهای بعد نیز نگهداری میشوند . ضمنا بر روی هر چاپگری قابل چاپ میباشند .

در فیشهای حقوقی کلیه آیتمها برای اطلاع کارکنان برایشان مشخص شده اند . این کار برای مراجعه کمتر به واحد پرداخت حقوق انجام شده است و با دیدن آیتمها کارکنان از مراجعه به واحد مالی خودداری خواهند کرد . همچنین در گزارشات بر اساس شماره لیست برای پرسنل بر اساس مراکز هزینه اداری و شهری و عمرانی به تفکیک پرسنل و نوع استخدام گزارش خواهید داشت . در قسمت لیست بانک و نامه بانک دیسکت بانک نیز میتوانید تهیه نمائید . بانکهای ملی و ملت و کشاورزی و تجارت و سپه و صادرات و رفاه برای تهیه دیسکت پیش بینی شده اند .


6 – لیست حقوق و مزایا و خلاصه وضعیت و پیش سند حسابداری :


لیست حقوق شامل کلیه مزایا و کسورات به صورت انفرادی و خلاصه وضعیت کلیه آیتمهای مزایا و کسورات به صورت جمع بر اساس سه مرکز هزینه اداری شهری و عمرانی به تفکیک جهت صدور سند حسابداری و صدور پیش سند بر اساس وظیفه و ماده و ردیف موجود در سیستم حسابداری شهرداریها برای وظیفه های خدمات اداری و شهری و عمرانی به تفکیک و در نهایت اعلام جمع سه ردیف .

پیش سند حسابداری مطابق ردیفهای بودجه ای حسابداری تنظیم شده و سند مربوط به حقوق را در اختیارتان قرار میدهد 


7 – عملیات ویژه :


در قسمت عملیات ویژه برخی ازگزارشات و امکانات خاص در اختیار کاربران قرار گرفته است که برای راحت تر شدن امور مربوط به پرداخت حقوق میباشد . موارد این قسمت عبارتند از :

 

 • انتقال حقوق محاسبه شده بین دوماه :

در این قسمت شما میتوانید حقوق یک ماه را برای ماه بعد انتقال دهید و یا کلا حذف کنید .

 

 • پرداخت مبلغ خاصی جدا از حقوق :

در این قسمت شما میتوانید مبلغی با عنوان مورد نظرتان به کلیه پرسنل پرداخت کنید . ضمنا این قسمت به طور مجزا لیست بانک و فیش مربوطه را نیز دارا میباشد .

 

 • تهیه دیسکت بانک به تفکیک و تجمیع :

در این قسمت شما میتوانید دیسکت بانک را برای یک مورد پرداخت ویا تجمیع چند مورد پرداخت تهیه کنید . مثلا پرداختی جدا از حقوق و حقوق ماهیانه و لیست اضافه کاری را با هم دیسکت بگیرید .

 

 • محاسبه مابه التفاوت احکام حقوقی :

در این قسمت شما میتوانید بعد از وارد کردن حکم حقوقی جدید مابه التفاوت را از سیستم بگیرید و به کارکنان پرداخت نمائید .

 

 • لیست ماده 17 و حق مسکن :

در این قسمت شما میتوانید حق مسکن و ماده 17 جدای از حقوق پرداخت کنید و لیست تهیه نمائید.

 

 • لیست حقوق و مزایای کارکنان بازنشسته :

در این قسمت شما میتوانید حقوق بازنشستگان را داشته باشید . در این قسمت لیست بانک و فیش حقوقی برای بازنشستگان تعبیه شده است .

 

 • لیست حق اولاد و عائله مندی بازنشستگان :

در این قسمت شما میتوانید حق اولاد و عائله مندی بازنشستگان را پرداخت نمائید و برای آن لیست بانک وفیش تهیه نمائید .

 

 • پرداخت مساعده های اقساطی کارکنان :

در این قسمت شما میتوانید مبلغی به عنوان مساعده به کارکنان پرداخت کنید و از سیستم بخواهید ماهیانه مبلغی به عنوان مساعده از حقوقشان کسر نماید تا به صفر برسد .

 

 • ورود قسطهای بانکی جدای از حقوق :

در این قسمت شما میتوانید اقساط احتمالی کارکنان نظیر اقساط خرید و غیره را وارد کنید و از حقوق پرسنل کسر و برای بانک لیست تهیه نمائید .

 

 • کارگزینی :

در این قسمت واحد کارگزینی میتواند اطلاعات حقوق را جهت استفاده واحد محاسبه وارد نماید . همچنین احکام حقوقی در این قسمت چاپ میشوند . شکل احکام برای نوع استخدامهای مختلف تعبیه شده است . همچنین در این قسمت فرم ارزشیابی کارکنان و کارشناسان و شناسنامه آموزشی کارکنان در اختیار واحد کارگزینی قراردارد .

 • امور اداری :

ثبت و صـدور : انواع مرخصی و ماموریت – غیبت-کسرکار-ترک کار-استراحت پزسکی-ابلاغیه های حقوقی-ضمانت نامه و معرفی نامه های بانکی-معرفی نامه استفاده از تسهیلات – گزارشات سالیانه و ماهیانه هر مورد به تفکیک

نرم افزاردبیرخانه اتوماسیون اداری و تک کاربره دهیاری ها

این نرم افزارها تحت ویندوز و دارای بانک اطلاعاتی اسکیوال سرورمیباشد که به صورت تک کاربره و یا چند کاربره(تحت شبکه) قابل
اجرا میباشد و واحد شهرسازی و درآمد را مکانیزه نموده و کلیه آیتمهای شهرداریها در آن پیش بینی شده است .

این نرم افزار ثبت و اسکن و ارجاع نامه های شهرداری به کارتابل کارکنان شهرداری مورد استفاده قرار میگیرد . در این نرم افزار امکان ثبت نامه های دبیرخانه برای 1 تا 7 نفر به صورت همزمان پیش بینی شده است .


پاره ای از امکانات به شرح زیر به اطلاع میرساند :

 • معرفی مجموعه و اپراتورهای واحد دبیرخانه جهت ثبت و نگهداری نامه های وارده و صادره
 • ثبت آسان نامه های وارده و صادره در صفحه اصلی نرم افزار و فقط با انتخاب نوع نامه بدون نیاز به تغییر صفحات
 • وجود کلیه آیتمهای مشخصات نامه ها بر اساس استاندارد تدوین شده سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور
 • کد سازی ویژه موارد پر تردد نظیر گیرندگان و فرستندگان و واحد های ارجائی برای عدم تایپ و ورود کد مربوطه
 • اسکن تصاویر و الحاقات مربوط به نامه های وارده و یا حتی صادره به تعداد دلخواه
 • ارجاع تصویر نامه ها از دبیرخانه به مدیران و از مدیران برای مخاطبان سطح پائین تر برای کارتابلهای شخصی
 • تعریف کارتابل شخصی برای هر یک از کاربران و مراجعه به نامه های کارتابل در هر زمان دلخواه
 • عدم امکان نمایش نامه های مربوط به دیگران به سایر کاربران و نمایش نامه های مربوط به هر کس فقط به خودش
 • ارسال آنی تصویر نامه ارجاع شده به مقصد ارجاع شده و نمایش تعداد موجود در کارتابل بر روی صفحه مانیتور مقصد
 • جستجوی نامه ها بر اساس قسمتی از نام گیرندگان و فرستندگان نامه ها در تاریخهای مختلف
 • جستجوی نامه ها در فاصله های تاریخی دلخواه و چاپ گزارش ماهیانه برای نگهداری مشخصات
 • گزارشگیری از قسمت موضوع و یا متن نامه ها با تایپ قسمتی از نامه در تاریخهای مختلف
 • عدم امکان گزارشگیری کاربران عادی از نامه های محرمانه و سری و فوق سری در نرم افزار همراه با حراست
 • مشخص کردن نوع نامه بر اساس فکس و نامه پستی و ... و نحوه ارسال به شهرداری بر اساس دستی و نمابر و ...
 • تغییر موقت سال یا تاریخ برای مراجعه به نامه های ثبت شده در سالهای گذشته یا تاریخهای دیگر در سال جاری
 • پیگیری نامه بر اساس تعداد روز مشخص شده بر اساس نامه های دردست اقدام یا اقدام شده و یا بایگانی شده
 • درخواست نمایش تصویر نامه های قبلی بر اساس نحوه ارجاعات انجام شده در واحد های مختلف شهرداری
 • تهیه نمودار آنی از نحوه و تعداد نامه های ثبت شده در واحد دبیرخانه و گزارش آماری
 • تهیه گزارش آماری از تعدا نامه های وارد شده و یا ارسالی از ادارات و ارگانهای مختلف
 • ارسال پیام متنی بین کاربران نرم افزار ها به صورت Chat
 • تغییر موقت شماره اندیکس توسط دبیرخانه برای ثبت نامه های جامانده قبلی
 • ثبت اقدامات انجام شده توسط کاربران برای نامه های ارجاع شده به آنها
 • نمایش اقدامات انجام شده در مورد یک نامه خاص برای شهردار و مدیران واحد ها
 • نمایش درختی موارد موجود در کارتابل شخصی برای کلیه کاربران و نمایش تصویر و موارد ثبت شده دبیرخانه
 • ثبت امضای الکترونیکی برای مدیر و سرپرستان شهرداری و الحاق امضا به نامه صادره
 • تعریف قالبهای مختلف نامه ها برای ارسال متن نامه از برنامه دبیرخانه به نرم افزار Word برای چاپ نامه ها
 • تصحیح نامه ها در هر زمان دلخواه توسط واحد دبیرخانه برای نگهداری شماره خالی جهت استفاده در آینده
 • جستجوی عطف یا پیرو نامه های ثبت شده برای ارجاع به همان شماره نامه توسط واحد دبیرخانه
 • اسکن و نگهداری سالیانه کلیه موارد الحاقی به نامه به صورت تصویر و پرونده های الکترونیکی
صفحه1 از2

مارا دنبال کنید !

با عضویت در صفحه اختصاصی طلوع آرنگ سینا در شبکه های اجتماعی ،جدیدترین خبرهای شرکت طلوع آرنگ سینا را از تریبون شبکه های اجتماعی دنبال نمایید

تماس با ما

واحد پشتیبانی: تهران – خیابان حافظ – پلاک 320 – واحد یک
تلفن: (021) 66738959 – 66739283
نمابر (021) 66738342
پشتیبانی دایمی: 09121121797
پست الکترونیک این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید